Myretuen Ryslinge, Graabjergvej 22, 5856 Ryslinge
Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand: Søs
Næstformand: Mai Hostrup Brunse

Kasser: Christian Bjergager
Medlem: Mikael Secher Dahl
Medlem: Ricky Magnussen

Supplant: Anja E. Mortensen
Supplant: Kasper Olsson Hans
Supplant: Malene Sandra Reinholdt Christensen

Bestyrelsens opgave er at varetage alle forældres og børns interesser. bestyrelsen skal arbejde for at skabe en helhed, som giver den bedst mulige institution for børnene.

Bestyrelsen er juridisk og økonomisk ansvarlig for privatinstitutionens drift, dog uden personlig hæfte.

Besyrelsen er sammensat af 5 forældrerepræsentanter, lederen og en personalerepræsentant.

Repræsentanterne er valgt med skiftevis tre personer for 2 år og to for 1 år.

Der indkaldes til generalforsamling en gang årligt i marts måned.

Klik for større billede!
Kasser:

Christian Bjergager

Klik for større billede!
Formand:
Søs

 
Klik for større billede!
Nestformand:

Mai Hostrup Brunse

Klik for større billede!
Bestyrelsesmedlem:
Mikael Secher Dahl
Klik for større billede!
Bestyrelsesmedlem:
Ricky Magnussen
Klik for større billede!
Suppleant:
Anja E. Mortensen
Supplant:
Kasper Olsson Hans
 
Klik for større billede!
Supplant:

Malene Sandra Reinhardt Christensen


 
Sidst opdateret 15. september 2017