Myretuen Ryslinge, Graabjergvej 22, 5856 Ryslinge
Bestyrelse

Bestyrelse:

Formand: Søs Holmstrøm

Næstformand: Malene Sandra Reinholdt Christensen

Medlem: Lene Toft Kristensen

Medlem: Louise Kræmer Jessen

Medlem: Jan Petersen

Supplant: Anja E. Mortensen

Supplant: Kasper Olsson Hans

Supplant: Ricky Magnussen

Bestyrelsens opgave er at varetage alle forældres og børns interesser. bestyrelsen skal arbejde for at skabe en helhed, som giver den bedst mulige institution for børnene.

Bestyrelsen er juridisk og økonomisk ansvarlig for privatinstitutionens drift, dog uden personlig hæfte.

Besyrelsen er sammensat af 5 forældrerepræsentanter, lederen og en personalerepræsentant.

Repræsentanterne er valgt med skiftevis tre personer for 2 år og to for 1 år.

Der indkaldes til generalforsamling en gang årligt i marts måned.

Klik for større billede!
Formand:

Søs Holmstrup

 

Næstformand:

Malene Sandra Reinhardt Christensen

 

Medlem:

Louise Kræmer Jessen

 

Bestyrelsesmedlem:

Lene Toft Kristensen
 

Bestyrelsesmedlem:
Jan Petersen
Klik for større billede!
Suppleant:
Anja E. Mortensen
Klik for større billede!
Supplant:
Ricky Magnussen
 
 

 


 
Sidst opdateret 12. november 2018